• ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท
  • ปวส ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
  • น้ำเสียงไพเราะ มีที่พักใกล้เคียงบริษัท

11 hours ago

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถเข้างานกะได้

18-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.