• 1 year of experience in a call center, reception
  • Male / female Thai nationality
  • Aged not over 35 years old

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ระดับปริญญาโท สาขา บัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้

06-Dec-16

THB45k - 120k /month

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจ/บัญชี / การเงิน 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.