• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงิน/การธนาคาร
  • จบจากสถาบันมีชื่อเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
  • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.