• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
  • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.