• การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครงานและสอบข้อเขียน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

23 hours ago

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

23 hours ago

 

Applied
 • Degree qualifications in accounting/finance
 • Experience in leading financial due diligence
 • Four years experience in transaction advisory work

23 hours ago

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of commodity or securities trading
 • TFEX,SET, and oversea exchanges (SGX,TOCOM,CME)
 • BTS Ploenchit

23 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

27-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of exp in Chief Financial Officer position
 • Manages financial feasibility for whole company
 • Must have CPD certificate

27-Oct-16

 

Applied
 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/Financing
 • 2 Years experienced in Accounting receivable
 • Good command in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Having year of experiences for 1-3 years.
 • Good command of English and Thai

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Risk-finance integration projects
 • Data management
 • Analytics background is a plus

27-Oct-16

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Meets accounting financial objectives by forecasti
 • Achieves accounting operational objectives
 • Maintains financial security

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

26-Oct-16

 

Applied
 • Risk Management
 • Ensure that business units meet regulation
 • Assess and provide recommendations

26-Oct-16

Above THB120k /month

Applied
 • Thai citizen. age: Not over 45 yrs
 • Degree in Accounting & Finance & Economics
 • 15 years exp financial analysis, business analys

26-Oct-16

 

Applied
 • 0-1 Year of Experience
 • Bachelor or Master of Finance, Business, Econ etc.
 • Attractive salary package

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • จัดทำบัญชีและงบการเงินของกองทุน
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน/ทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน

25-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 years exp. of Fund management
 • book the exchange rate with commercial bank
 • Female Age 28-32 years old

25-Oct-16

 

Applied
 • Contract 1 year/ Renewable
 • Finance or Banking background prefered
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • โอกาสความก้่าวหน้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี การเงิน
 • 35,000- 40,000

25-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Client Service
 • Call Centre
 • Customer Service brokerage

25-Oct-16

 

Applied
 • Manage accounting process&prepare financial report
 • Ensuring compliance and accuracy
 • At least 5 years in accounting

25-Oct-16

 

Applied
 • Manage hire purchase standard pricing & campaign
 • Design benefit campaign schemes for dealers
 • 3 years of analytical experience in related fields

25-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female age not over 40 years
 • Good command in English and Computer skills
 • Experience in Debt Collection, Customer Service.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitor mkt. plans and activities of the dealer
 • Manage dealer profiles/set up regular dealer visit
 • 5-8 years of direct experience in related field

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • CPA, CPD or Bachelor’s Degree in Finance
 • Leads local account team, organize the necessary
 • Ability to work with one assistant to perform

24-Oct-16

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience in data analysis and financial planning
 • Extracting and analyzing financial data
 • Proficiency in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Initiate promotions for AEON co-brand cards
 • Drive and increse co-brand cards spending
 • Evaluate the promotion campaigns

24-Oct-16

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

24-Oct-16

 

Applied
 • supervision of housing and secured personal loans
 • Business and marketing intelligence
 • Develop sales and marketing strategies

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 30,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

24-Oct-16

 

Applied
 • Strong in Tax skills, CPA is a plus
 • Dynamics, Energetic with people skills
 • 100-150K plus 5 months bonus

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.