• รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • Selling Exp/Skills, fluency in Thai communication

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย ด้านธนาคาร, ประกัน,หลักทรัพย์
 • Very Good communication and Interpersonal skills
 • บริการหลักทรัพย์สถาบันธนกิจ/ลูกค้าสัมพันธ์/กองทุน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Securities, Brokerage, Investment Banking, SEC
 • CFO, Head of Finance, Chief Financial Officer
 • Senior Executive, EVP, Finance Director

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 2–3 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Digital Sales & Marketing Manager
 • Product Development

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

19-Oct-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

18-Oct-16

 

Applied
 • Trade Finance Import Export
 • Settlement Operations
 • Trade Operation

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์งาน 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส., ปริญญาตรี ด้าน การเงิน บัญชี บริหาร
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self – driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

03-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • 5 years of banking experience in client relationsh
 • Strong marketing capability, business analysis

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.