• Finance and Reporting Manager
 • Financial Statements
 • accounting functions

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์

25-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและพนักงานเร่งรัดได้
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Apr-17

 

Applied
 • ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือลักขโมย

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.