• ชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี GPA.2.50 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร

28-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.