• ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
  • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.