• Issue manual invoice for non-trade sale.
 • Control A/R aging, preparation A/R voucher.
 • Preparation VAT report and submit PP.30.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

24-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 5-10 years experiences in related field
 • Financial reporting: Monthly, Daily Cash flow

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or financing
 • least 3 years of experiences in related field
 • Strong analytical, data organization

22-May-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-May-17

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัด GPA.

22-May-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.