• มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน
  • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

27-Oct-16

 

Applied
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  • อายุ 23 - 45 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 1 ปี
  • บัญชี สามารถใช้โปรแกรม express ได้

25-Oct-16

 

Applied
  • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย
  • แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร

03-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.