• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  • อายุ 23 - 45 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 1 ปี
  • บัญชี สามารถใช้โปรแกรม express ได้

14 hours ago

 

Applied
  • รักงานบริการและงานขาย
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.