• วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในโรงงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
  • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการคิดคำนวน

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.