• มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Revenue,Budgeting, Financial Analysis
 • Business Plan Analysis and Presentation
 • Knowledge in Financial Service Budget Concept

10-Dec-16

 

Applied
 • Perform in-depth analysis & Prepare presentation
 • Assist to implement recommendations
 • Establish working relationships with clients

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Education Bachelors
 • Total experience 8 years
 • Experience in testing and delivery

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree
 • At least 10 years’ Financial
 • Strong communication and presentation skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree Financial services experience
 • 5 years experience in managing application
 • Solid consulting experience with ideal work

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree Financial services experience
 • 5 years experience in managing application
 • Solid consulting experience with ideal work

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree Financial services experience
 • 5 years experience in managing application
 • Solid consulting experience with ideal work

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree Financial services experience
 • 5 years experience in managing application
 • Solid consulting experience with ideal work

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide financial services to group companies
 • Experience in treasury and financial products
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree of Economics / Business
 • 5 years of experiences in Risk Management field.
 • Good command in English writing and speaking

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance & Banking, Accounting
 • 0 – 3 years experiences in Finance or Collector
 • Good interpersonal & good negotiation skills

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for gathering and analyzing knowledge
 • Generate knowledge development through compiling
 • Assist clients with sourcing diagnostic programs

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing all accounting and finance functions
 • Recording and maintaining accurate books
 • Preparing and presenting monthly reporting package

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To support customer service needs
 • To constantly provide excellent service quality
 • To be able to analyze and resolve customer

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-4 years of experience in Internal Audit
 • Good command of English both spoken and written

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting / Financ
 • 5 years of experience in Internal Audit
 • Strong analytical, interpersonal with positive

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in data analysis and financial planning
 • Extracting and analyzing financial data
 • Proficiency in English

08-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experience WebSphere related technology
 • WebSphere Application Server, Enterprise Service
 • Strong experience in installing and configuring

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Ability to work creatively

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Strong communication skills in Thai & English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • loan adviser/credit/Loan/เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/
 • auto-credit/customer credit/financial/sale
 • Toeic/bank/Loan Specialist /Financial adviser

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 Years Collection Management Experience
 • Male or Female, Bachelor's Degree in Any fields
 • Knowledge in Collection Act & Laws

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Fast track program
 • 3 years working experience
 • No banking experience is welcomed

08-Dec-16

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

08-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

07-Dec-16

 

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

07-Dec-16

 

Applied
 • Successful fundraising experience
 • Fluency in written and spoken English
 • Leadership and management

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Solid knowledge in Cash Management or IT
 • To promote cash management services (CMS)/Products
 • Have a good command of spoken and written English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in Credit Analyst
 • Analytical thinking, good command of English
 • Knowledge of banking products and services

07-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Credit analysis
 • wholesales banking
 • corporate banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 30,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

06-Dec-16

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครงานและสอบข้อเขียน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 30 years
 • 1 years of sales experience in Trade Finance

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

06-Dec-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Administra
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Settlement Operation
 • การลงบัญชีหลักทรัพย์
 • Fund Administration

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.