• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ

2 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experience in Collections
 • Knowledge in Collection training & Coaching skill
 • Collection QA Tools and Knowledge

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Accounting/Finance
 • Experience in using ERP, SAP
 • Good command in English

7 hours ago

 

Applied
 • Senior Accounting experience within Insurance
 • Senior Accounting experience in Financial Services
 • Management experience

7 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting
 • Collection
 • officer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related filed
 • Experience in financial services
 • Able to communicate in English

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting, Finance
 • 5 years experience in enterprise risk
 • Having knowledge in credit analysis, crisis

13 hours ago

 

Applied
 • Male - Female, Age between 25-35 year old.
 • 4-8 years experience in Account, Finance field.
 • Good command in spoken and written English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Asset Liability Management
 • Master's degree in MIS,MBA,Economics
 • knowledge of compound rate& PV,cash flow calculate

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี ช/ญ อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี – การเงิน อย่างน้อย 2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience as SA
 • Experience in JAVA projects will be consider
 • Analyze business requirement

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร รายรับ – รายจ่าย

23 hours ago

 

Applied
 • Team Lead
 • Deposit Products
 • Banking and Finance

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor:Accounting Finance Economics MBA
 • Experience in automotive is advantage
 • Excellent interpersonal skills and a team player

23 hours ago

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Accountancy or ACCA with CA preferred
 • 3 years’ of relevant work experience and exposure
 • Cashflow management and control.

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance/ Compliance
 • 5 years of relevant working experience
 • Expert in compliance management and auditing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

23 hours ago

 

Applied
 • Independent with minimal supervision.
 • Experience in a financial institution.
 • Having car is preferred.

23 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Business Development
 • Multi-national company client management

23 hours ago

 

Applied
 • Client Financial Management
 • At least 6+ years in Accounting role
 • Knowledge of US GAAP, SOX, and Internal Control

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in retail banking operation
 • Bachelor degree or higher in Finance, Econs, MBA
 • project management and leadership skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 35-45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์สายบริหารโดยตรง 3 ปีขึ้นไป

23 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Master's Degree is preferred
 • A track record in management & project management
 • Experience with the risk subject

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • 3-5 year experience in the accounting field
 • Knowledge of basic Tax, VAT and Withholding Tax

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีการเงินหรือที่สาขาเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Report, Forecasting & Operational Plan
 • Commercial and Operational Controlling
 • Corporate Governance and Compliance

23 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • มีประสบการณ์งานเช่าชื้อรถยนต์มือสอง
 • มีทักษะในการดูรถยนต์มือสอง

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Reviewer/Specialist มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบหมวดการเงิน-ธนาคาร
 • Review ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน-ธนาคาร

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดนโยบายด้านบัญชีการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • ประเมินสภาพคล่อง (Cash Flow)

16-Jan-17

 

Applied
 • COMPLIANCE
 • securities
 • AML

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

16-Jan-17

 

Applied
 • Consulting skills
 • Problem solving & Analysis
 • Ability to present to executives

16-Jan-17

 

Applied
 • Ability to present to executives
 • Good presentation skills
 • Ability to develop and defend a POV

16-Jan-17

 

Applied
 • Multi national company
 • Senior leader
 • Career growth

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี
 • มี IC License เคยผ่านการอบรม CFP, CFA, CIZA

16-Jan-17

 

Applied
 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

16-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female age between 25-35 years old
 • 1-3 years working experience in collection
 • Strong negotiation skills and target oriented

16-Jan-17

 

Applied
 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

16-Jan-17

 

Applied
 • Developing and executing the sales strategy
 • Developing retail products and pricing
 • Computer proficient especially in using Excel

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Tax compliance, transfer pricing, Consolidation
 • tax advisory services and support on business oper
 • tax risk management for the business

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, MIS
 • 3-7 years’ experience in Stock Management
 • Fast learning and can work under pressure

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Brokerage business with Front Office System
 • Experience in testing or automated testing

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 5-7 years of brokerage industry experience
 • Experienced in call center management is a BIG PLU

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.