• ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินการ
 • จัดทำวิเคราะห์โครงการลงทุน

18-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงิน/การธนาคาร
 • จบจากสถาบันมีชื่อเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน40 ปี / ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปี
 • เคยติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน

12-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.