• ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
  • สามารถปิดงบการเงินได้

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.