• สอบและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 พ.ค. 60
  • นครปฐม/อ้อมใหญ่
  • งานวิเคราะห์สินเชื่อ/RM

22-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
  • สามารถปิดงบการเงินได้

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.