• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

13 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

13 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for monthly / quarterly / yearly
 • Preparing quarterly / annual budgets and updating
 • Controlling budgets and reviewing expense accruals

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

23 hours ago

 

Applied
 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

23 hours ago

 

Applied
 • Client Service
 • Cash management
 • Corporate banking Global Transaction

23 hours ago

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

23 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • KYC
 • AML Compliance
 • Client Due Diligence

23 hours ago

 

Applied
 • Comprehensive Agile, Scrum, Lean
 • understand technical issues at a high level
 • Trade Finance, Core Banking, Cash Management exp

23 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst
 • RM Support

23 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Risk management enterprise risk
 • operational risk
 • market risk credit risk

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

23 hours ago

 

Applied
 • Programming skills in VBA is a plus.
 • Strong passion for investment and trading.
 • Mature, team oriented and self-confident.

23 hours ago

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

23 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years' experience in accounting or finance
 • Proficient with alpha, numeric data entry
 • Good verbal and written communications skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

25-Apr-17

 

Applied
 • Financial Management
 • Human Resources, Technology and Administration
 • New set up company

25-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • Wealth Management)
 • สาขาวิชาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree Qualified or higher in finance
 • Proven track record working in Finance
 • High standard of accuracy and precision

25-Apr-17

 

Applied
 • To build relationship with UOB’s wealth customers
 • Possess Single License (preferred)
 • English proficiency is an advantage

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • 4 years of experience in controlling
 • Fluent in both Thai and English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading and managing the company’s financial
 • Analysing and preparing financial reports
 • Analysing and forecasting cash flow and profit

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Focusing on debt collection
 • Highlight any potential risk with action plan
 • Ensure training roadmap and career development

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Financial, Admin
 • Experience of Financial Due Diligence Assignment
 • Excellent on written and spoken English and Thai

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Financial, Business
 • Strong Experience of Business Analyst
 • Excellent in written / spoken English and Thai

24-Apr-17

 

Applied
 • Strong Experience of Business Analyst
 • Bachelor degree in Accounting, Financial, Business
 • Excellent written and spoken English and Thai

24-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge Banking product and E-banking
 • Have a creative and initiative mind
 • Excellent interpersonal skills and problem solving

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in data analysis and financial planning
 • Extracting and analyzing financial data
 • Proficiency in English

24-Apr-17

 

Applied
 • To support customer service needs
 • To constantly provide excellent service quality
 • To be able to analyze and resolve customer

24-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาในบริการของบริษัท
 • ปวช. - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา
 • มีทักษะในการสื่อความและติดต่อกับผู้อื่น

24-Apr-17

 

Applied
 • 10 years' experience in financial service
 • Excellent in English
 • Understanding of the financial service industry

24-Apr-17

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 2 years or more in an automotive business
 • At least 3 years in a management position

24-Apr-17

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in relevant discipline(s)
 • Experience in financial services
 • Strategic thinker with the ability to appropriatel

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree with major in Finance
 • 2-3 years of experience in investment banking
 • Energetic and be able to work independently

23-Apr-17

 

Applied
 • Handle investment transaction,M&A,due diligence
 • Able to travel abroad,Analytical, problem solving
 • An experience in Finance&Banking/Advisory firm

22-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

22-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.