• เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
  • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23-Jan-17

 

Applied
  • Possess own car with a valid driving license
  • 5 years experience in Banking business or leasing
  • Able to work in Rayong province

20-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.