• วุฒิปริญญาตรีสาขา Fashion Design
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
  • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ ต้องใช้ Illustrator

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาfashion design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Macintosh design
  • มีความคิดถึงสร้างสรรค์ สามาถทำงานคนเดียวได้

01-Dec-16

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • 3+ Years of jewelry CAD experience
  • Thai National
  • Male / Female Aged 25+

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.