• รับงานผลิตสินค้าตัวอย่าง และจัดทำใบ SIZE SPEC
  • เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าตัวอย่าง
  • ทำ PATTERN อ่อนเพื่อผลิตสินค้าตัวอย่าง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.