• Exciting product innovation and branding role
  • Strategic marketing inputs in a leading luxury co
  • A strong Luxury heritage brand

23-Jun-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านเส้นผมและหนังศีรษะ 5 ปี
  • มีความกระตือรือร้น ใจรักงานบริการบุคลิกดี
  • บริหารทีมดูแลและพัฒนาทีมช่างตามมาตรฐานของร้าน

19-Jun-17

THB30k - 55k /month

Applied
  • ชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • ภาษาต่างประเทศ ดี

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.