• ปวส. ขึ้นไป สาขาการออก แบบอัญมณี
  • ใช้คอมพิเตอร์ Ms Office , Photoshop ได้ดี
  • Design แบบใหม่ๆ ให้ลูกค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.