• ติดต่อประสานงานลูกค้า
  • คีย์ข้อมูลลูกค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.