• ปริญญาตรี สาขาfashion design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Macintosh design
  • มีความคิดถึงสร้างสรรค์ สามาถทำงานคนเดียวได้

01-Dec-16

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.