• เพศหญิง อายุ 23-25 ปี
  • มีความรู้เรื่องพิธีการส่งออกและการจัดทำเอกสาร
  • สามารถใช้ Program Paperless เพื่อการส่งออก

1 min ago

 

Applied
  • Age : 30-40 yrs
  • Eexperience in Export
  • Good human relation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.