• ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ด้านการนำเข้าจัดส่ง หรือ Shipping

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ทบทวนข้อตกลง และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • จัดซื้อจัดหาสินค้า นำเข้าจากประเทศจีน
  • ประสานงานการจัดซื้อต่างประเทศ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.