• เพศชายอายุ 18 - 35 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Jul-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

21-Jul-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male only, over 30 years old
 • 8 years experience of customs clearance officer
 • Laem Chabang, 30-40K, HS code, Tariff

20-Jul-17

 

Applied
 • Screen all shipment document from JKT
 • Maintain a good filling and database system.
 • Timely submission of documents to the bank.

20-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.