• เพศชายอายุ 18 - 35 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

28-Jul-17

 

Applied
  • Thai nationality, Male only, over 30 years old
  • 8 years experience of customs clearance officer
  • Laem Chabang, 30-40K, HS code, Tariff

27-Jul-17

 

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.