• เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

07-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
  • มีความรู้ระบบคลังสินค้า การจัดส่งในประเทศและส่งออก
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.