• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการส่งออก

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.