• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ติดต่อสายเรือ, ติดต่อชิปปิ้ง

26-Jul-17

 

Applied
  • Attractive income, benefit & challenge of working
  • Good leadership and interpersonal skills
  • Based in Nonthaburi

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.