• วางแผนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของการตลาด
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • At least 5-7 year's work experience in marketing
  • Some experience of the design, printing, event
  • Execellent English language communication skills

24-Mar-17

 

Applied
  • Thai nationality with fluent in English
  • Expat is also welcomed for this position
  • Can be located at Phuket

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.