• อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความคล่อวตัวสูง

27-Mar-17

 

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

27-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.