• วางแผนการจัดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถได้.
  • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ

19-Oct-16

 

Applied
  • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
  • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
  • แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.