• จัดงานแสดงสินค้า งานอีเวนท์ ภายในตลาดอาร์เอ็นยาร์ด
  • ติดต่อประสานงานลูกค้า คู่ค้า ซัฟพลายเออร์
  • เพศหญิงอายุ 27 ปี ขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.