• ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
  • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

23-Jul-17

 

Applied
  • Conduct visit tours
  • Promotion and business development recommendation
  • Effective communication, presentation, negotiation

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.