• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • รู้จักเส้นทางทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • ดูแลและวางแผนการตลาดทั้ง online และ offline

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.