• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

3 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • 2 years experience in an affiliate marketing role
 • Analyses campaign activity
 • Initiate new campaign ideas

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 42 ปี
 • หน้าตาน่ามอง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Marketing, Business, Sports Science
 • Strong experience and knowledge in sporting event
 • Experienced sponsorship sales person

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด online 4 ปีขึ้นไป
 • ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing, SEO
 • วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง

15 hours ago

 

Applied
 • Have Event Marketing or Organizer background
 • Management skill at least 5 Yrs.
 • Strategic and entrepreneurial thinking

15 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตาด/ลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-2 ปี
 • ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ผ่านงาน Event /Roadshow

15 hours ago

 

Applied
 • Contact appropriate individual or department
 • Use sales techniques that maximize revenue
 • Process all reservation requests, changes

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having strong sales background
 • Managing market analysis of the segment
 • Preparing an annual marketing plan

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with officials for sports events
 • Secure publicity on social media
 • Attract sponsors

15 hours ago

 

Applied
 • Thai Citizen, bachelor's Degree in any field
 • 2 years experience in marketing in IT company
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Event Organizer
 • IT Specialized
 • Experience in both Marketing and Service fields

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good command of English and Thai
 • Experience in sports event marketing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the Sales team
 • Accountable for Sales and Operations in the Shop
 • Manage Shop decoration and shop etiquette

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการ

15 hours ago

 

Applied
 • Event manager
 • Event
 • Sr.Event Manager

15 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

27-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2years of Web marketing position
 • Take care for company website
 • Ability and interested in Social media

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male /Female age 24-30 years
 • 1 year for Event Organizer /Exhibition
 • Has experience in Real Estate business

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

27-Feb-17

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

27-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • Managing tradeshows, product launch
 • Define the product strategy and roadmap

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • 2-3 years experiences in Account Executive
 • Good personality and presentation skills

27-Feb-17

 

Applied
 • At least 2 years marketing experience
 • Strong passion for film and entertainment industry
 • Strong communication (written and verbal) skills

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

27-Feb-17

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

26-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ผ่านงานอีเว้นท์ / ออร์กาไนซ์ มาอย่าง โชกโชน
 • ภาษาอังกฤษ สุดติ่ง
 • เริ่ด ...ไปทุกด้าน ชาย หญิง ไม่เกี่ยง

26-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

25-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

25-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal & External Communications
 • Team Management and Development
 • Fluent in Thai and English language

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experiences in Sales & Marketing
 • Performance of all Sales and Trade Marketing
 • Knowledge of Category Management

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • 7 years of experiences in PR, advertising
 • Have banking and finance area background

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง 20 –35ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการต่อรองหาพื่้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Marketing or related, 5 years exp++
 • Expert in Digital Marketing, SEO/SEM, Social media
 • Strong English, exp.in MICE, Hospitality preferred

23-Feb-17

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

23-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Salary 20,000 –35,000THB (All Including)
 • Present, promote and sell products/services
 • Experience in food and beverage will be advantag

23-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Strategic Communication
 • Hands-on with expereince in MNC company
 • Able to lead all communication across ASEAN

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 22-32 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, Good in Japanese & English
 • 20,000 - 50,000 THB + Benefits + Bonus

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชายและหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน exhibition
 • มี connection ฐานลูกค้าอยู่แล้ว

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าประสบการณ์มากกว่า 2 ปี
 • มีความความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำเสนอผลงานดี
 • สามารถเขียนScript MC/VDO/Sequence ดูแลภาพรวมงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์มากว่า 4 ปี
 • เป็นผู้นำ ชอบความท้าทาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บริหารงบประมาณงานEvent ติดต่อประสานกับ Supplierได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ฝ่ายการตลาด
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ฟิมล์เทคนิค
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายมีเดีย อีเว้นท์ และเทคนิค

22-Feb-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • Trade activation, Trade Channel, trade activation
 • Trade marketing management, Trade program
 • Proficient English language communication

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือหญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีความรู้ด้านการจัดงานอีเว้นท์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีเทคนิคในการวางแผนงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 24-28 years
 • Fluent in English verbal and writing
 • Ability to travel aboard frequently

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.