• Innovation and creativity.
 • Exceptional organizational skills.
 • Good personality with excellent communication.

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree (minimum) in a related field
 • Minimum of 2-3 years working experience
 • Strong verbal and written English language skills

09-Dec-16

 

Applied
 • สร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดและรายละเอียดของกิจกรรม
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน/ดูแลการจัดกิจกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ชอบค้นคว้าหาความรู้-ไอเดียใหม่ๆ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

08-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดรายไตรมาส
 • เพศชาย ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
 • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

05-Dec-16

 

Applied
 • Sales Engineer
 • OEM Sales
 • OES OEM

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.