• อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
 • มีความคล่อวตัวสูง

26-May-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

26-May-17

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in Automotive Part.
 • Japanese language is advantageous.
 • Supervise and develop Sales Teams

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing or related
 • Experience in digital markrting
 • Hospitality business

25-May-17

 

Applied
 • 3 years of experience in training and development
 • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system
 • Able to work 5.5 days per week at Chonburi

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Create and implement marketing campaigns
 • Control event budget
 • Create presentation media, Release news and update

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.