• คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
  • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
  • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.