• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
  • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

15 hours ago

 

Applied
  • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
  • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
  • โทรศัพท์ ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.