• มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านกิจกรรมทางการตลาด
  • สามารถบริหารขั้นตอนการทำงานด้าน Event Organizer
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานกิจกรรมทางการตลาด

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.