• ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา การตลาด
  • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
  • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า

26-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ
  • ออกแบบตกแต่งงานอีเว้นท์ (3D)
  • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ (2D)

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.