• รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ
 • แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี
 • ช่วยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Communication, Marketing, PR
 • 5 years of experience in PR/ Branding / Marketin
 • Good command of spoken and written English

22 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
 • จัดงาน Event ตามเทศกาล
 • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

25-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน Promotion &CSR , Event
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความเป็นผู้นำ

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors’s Degree
 • Marketing experience at least 1 years
 • Adobe illustrator and Photoshop will be advantage

21-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • Driving the on-going creation of events

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.