• ควบคุมดูแล project event booth และงานพื้นที่ขาย
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท
  • ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการควบคุมการก่อสร้าง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.