• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • รู้จักเส้นทางทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • ดูแลและวางแผนการตลาดทั้ง online และ offline

20-Jan-17

 

Applied
  • Planning Channel strategy
  • Execute Customer promotion,POSM
  • Conduct Post evaluation of sell out activities

18-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.