• ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

4 hours ago

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

4 hours ago

 

Applied
 • Provide credit analysis
 • 2-3 years of related experience
 • Thai national with Master’s degree in business,

4 hours ago

 

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

26-Oct-16

 

Applied
 • Flexible and friendly environment
 • Very attractive remuneration Package
 • 10 years management /leadership experience

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Exposure to/understanding of capital investment.
 • Statutory reporting and external audit.
 • Tax planning, reporting and compliance.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • จัดทำบัญชีและงบการเงินของกองทุน
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน/ทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน

25-Oct-16

 

Applied
 • Client Service
 • Call Centre
 • Customer Service brokerage

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher with in Accounting, Finance
 • Expertise PC skills and Microsoft office
 • Above-average oral and written communication skill

24-Oct-16

 

Applied
 • 5 years equity market analysis,investment strategy
 • quantitative analysis and financial modeling
 • CISA or CFA

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

24-Oct-16

 

Applied
 • At least 15 yrs in operation
 • Developing in operational policies & procedures
 • In chart of the operation of the business

24-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

21-Oct-16

 

Applied
 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

21-Oct-16

 

Applied
 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.