• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.