• ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Settlement Operation
 • การลงบัญชีหลักทรัพย์
 • Fund Administration

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Banking - Financial Services Banking Consultant
 • mobile payments and Payment Architecture
 • implementing IT solutions

1 hour ago

 

Applied
 • Formulate corporate level strategy align with AEC
 • AEC market investigation
 • Investment banking (M&A)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master’s degree in Finance / Accounting
 • Other languages would be an advantage
 • 15 years’ experience in a senior regional managem

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher with in Accounting, Finance
 • Expertise PC skills and Microsoft office
 • Above-average oral and written communication skill

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or above graduates in finance, engineering
 • Programming skills in VBA is a plus
 • Strong passion for investment and trading

05-Dec-16

 

Applied
 • Graduates in business, finance
 • Good analytical skill
 • Excellent communication and interpersonal skills

05-Dec-16

 

Applied
 • Opportunity to work in long history company
 • Opportunity to work as a M&A specialist
 • Opportunity to work on new set up position

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

05-Dec-16

 

Applied
 • Provide credit analysis
 • 2-3 years of related experience
 • Thai national with Master’s degree in business,

04-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Law + a higher degree is preferred.
 • Good knowledge in “Securities Law”.
 • 10 years related experience.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 15 yrs’ experience in a senior regional management
 • Master’s degree in Finance / Accounting
 • Excellent in English communication skills

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Risk Management
 • Experience in Market Risk Management
 • Good command of English is required

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master Finance related, Top 10 universities
 • Global Corporate company, Board of directors
 • Risk Management, budget, business investment

02-Dec-16

 

Applied
 • audit planning strategy auditor
 • professional practice retail bank
 • teammate

01-Dec-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางtechnical analysis การซื้อขายแลกเปลียน
 • มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายทองคำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีม

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

30-Nov-16

 

Applied
 • Credit analysis
 • wholesales banking
 • corporate banking

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Finance or related areas
 • 5-7 year working experience in professional firms
 • Investment background is preferable

28-Nov-16

 

Applied
 • Algorithmic Trading
 • Enthusiasm for programming
 • C++ , Script language , IT

23-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.