• สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

24 mins ago

 

Applied
 • Investment Consultant
 • TFEX
 • Derivatives

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Account / Finance
 • 4 years in the banking and securities business
 • Good computer skill i.e. Microsoft Office,internet

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • MBA
 • Master's degree in Finance
 • Master's degree in Marketing

24 mins ago

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

25 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร
 • มีความเข้าใจธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • วิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

26 mins ago

 

Applied
 • Operational Risk
 • Audit
 • Risk Management

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Economics,
 • 7-10 years working experience in compliance
 • strong knowledge of SEC and SET regulations

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • age less than 30 years
 • Good command of English, computer literacy
 • Preferably with CISA or CFA Level 1

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • fund manager
 • investment analyst
 • asset management

26-Jun-17

 

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher
 • 5-8 years on working experienced
 • Strong financial modeling, project feasibility

26-Jun-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economic
 • At least 3 years’ working experience preferably
 • Good command of written and spoken English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking
 • At least 3-5 years’ working experience
 • Knowledge in banking products and services

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years working experiences in Finance,
 • CISA 1 or CFA 1 will be a plus
 • Financial service program Bisnews, Bloombergs etc

26-Jun-17

 

Applied
 • Credit audit
 • Credit review
 • Credit analysis

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • CISA 1 or CFA 1 (if any)
 • Basic knowledge of technical securities analysis

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

26-Jun-17

 

Applied
 • Fraud
 • Risk management
 • Audit

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

25-Jun-17

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • 3-5 years of work experiences
 • Ability to collaborate with the executive team

23-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 4-6 Years Experience in Legal Counsel
 • Experience in Asset Management Field
 • Good Knowledge of SEC/SET regulations

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร หรือ บริษัทหลักทรัพย์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์,
 • มีทักษะทางคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ในระดับสูง
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

23-Jun-17

 

Applied
 • degree in Finance/Accounting, Economic
 • Prefer candidate who obtained FRM, or CIA
 • Risk management experienced in banking industry

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในข้อมูล
 • มีทักษะในการนำเสนองานกับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
 • มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree plus a higher degree, preferably in finance
 • 10 years experience in Finance & Securities
 • Knowledge of ตราสารทุน Equities-กองทุนหุ้น

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • KYC
 • Client on boarding
 • Compliance

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

23-Jun-17

 

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Knowledge in Cash Management / TB
 • Experience in Corporate / Cash Client management
 • At least 4 - 6 years of Cash / Corporate sales

22-Jun-17

 

Applied
 • AML CFT
 • Compliance
 • Anti money laundering

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานหลักทรัพย์
 • ต้องมี Single License

22-Jun-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Real estate, BBA
 • 4-5 yrs in Investment banking/ corporate finance
 • Excellent command of English

22-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Teamwork and good attitudes among peers
 • Be able to use Microsoft Office
 • Manage high-level of confidentiality

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.