• ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในงาน จป.10 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.