• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะในการเป็นวิทยากร

25-Oct-16

 

Applied
 • Petrochemical / Manufacturing
 • university degree in environment or related field
 • knowledge of ISO 14001, 50001 and OHSAS 18001

25-Oct-16

 

Applied
 • risk function at corporate level
 • Establishing processes for elevating risks
 • risk management

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Work with a leader in the consumer goods industry
 • Be part of a multinational company
 • Lead a team of talented and dynamic individuals

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or equivalent in Environmental
 • 2 years of relevant experience at the national
 • Proven experiences of developing and implementing

21-Oct-16

 

Applied
 • Full-time
 • Able to work and travel independently in the field
 • Possess good English communication skill

13-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.